Súčasný ročník renomovanej súťaže v prednese poézie, Hviezdoslavov Kubín, posunul latku výrazne vyššie!

Porota bola tento rok mimoriadne prísna. Porotcovia hodnotili nielen prednes, ale aj autorskú tvorbu a prínos básnických diel k národnému obrodeniu Slovákov.

Víťazná báseň hovori o starostiach Miňa z čisto bielej spišskej osady. Ťažký, ale zato bohatý život muža zpod Tatier plasticky vykresľuje krásu slovenských tradícií.

Upozornenie, bratislavčania žijúci pod vplyvom LGBXTC nepochopia.

Natankoval pumpár Denis
rozzúrenú štvorkolku.
Šponoval som si tam penis
na Igorovu frajerku.

Pod pazuchou vôňa Tutti Frutti
rozbalím na ňu intímčo.
Pri rybníku skosím prúty,
vyšibem ju jak žito.

Dotankoval Denis Vaský,
štvorkolka však nevládze.
Čo je s tým ty chobot mastný?
On že štartér neskáče.

Zasa večer zjazdím ruku,
nadržaný som jak drát.
Keď nerozryješ les a lúku
ani dvanástka ťa nechce mať.