Z doposiaľ neznámych príčin sa včera zbúrili sliepky Wyandotki.

K revolúcii však nedošlo.

Povstanie bolo včas potlačené a sliepky šli na pekáč.