Odpadová voda z bytoviek a domov nemá kam odtekať a splašky sa hromadia v kanalizácii.

Príčinou patovej situácie je tajomný Fico, ktorý žije v podzemí a, rovnako ako bobor Bodor, stavia hrádze pre vlastnú zábavu a terorizuje obyvateľov mesta.

Vodárenská spoločnosť už roky prehliada jeho činnosť.

Fico je známy kanalizačný fantóm, ktorý nebol doposiaľ presne popísaný. Viacerí svedkovia tvrdia, že videli Fica vychádzať v noci z kanála v červenom elastickom úbore. Iné svedectvá hovoria o príšere s dlhým chvostom.

Pornhub dokonca zverejnil video s údajne niečim, čo šokuje svojou ohybnosťou a agilnosťou.

Okrem obyvateľov mesta podali na Fica sťažnosť aj potkany, ktoré sa pre množsvo hrádzí a splaškov nemôžu voľne pohybovať v kanalizácii.

Šváby sa voči Ficovi nijako neohradili. Viaceré z nich totiž profitujú z Ficovej činnosti, nachádzajú útočisko pred potkanmi práve v jeho hrádzach.

Občianske združenie Rýchla zásahová jednotka preto ide vstúpiť do podzemia vyzbrojená silnými rečami a svätenou vodou. Ide o prvý odvážny pokus vystopovať a poraziť príšeru.

O priebehu zásahovej akcie budeme informovať.